Osmrtnica – Ante Ćubelić – Jaman

Dana 14. kolovoza 2014. napustio nas je

Ante Ćubelić - Jaman

Ante Ćubelić - Jaman

1931. - 2014.

Sprovod će biti na Dobranjama, u subotu 16. kolovoza u 17.00 sati.

Pokoj vični daruj mu Gospodine i svitlost vična svitlila njemu. Počivao u miru Božjem.

Osmrtnica – Petar Lerotić (Balajka)

Dana 21. lipnja 2014. napustio nas je

 Petar Lerotić (Balajka), pok. Ante

Petar Lerotić (Balajka), pok. Ante

1961. - 2014.

Sprovod će biti na Dobranjama, u ponediljak 23. lipnja u 16.00 sati.

Pokoj vični daruj mu Gospodine i svitlost vična svitlila njemu. Počivao u miru Božjem.