Iako u našem selu prilično dobro funkiconira sustav odlaganja otpada, imamo mogućnost odvajanja i recikliranja, imamo i jednom godišnje odvoz glomaznog otpada, te mogućnost besplatnog odvoza električnog i elektroničkog otpada, nažalost, neki i dalje nastavljaju po starom, pa se na pojedinim mistima stvaraju divlja odlagališta i time nagrđuje priroda i šalje ružna slika. Zbog toga ova foto kritika divljeg odlagališta smeća i građevinskog šuta na Prljačama prema Gaju i na starom putu prema Ančićima.

Na primjer, već nekoliko godina za redom na mistima koja su bila određena kao jednokratni prostor za odlaganje glomaznog otpada koji se prikuplja jednom godišnje, nakon što se glomazni otpad odveze i nakon šta je jasno rečeno da se nakon odvoza više NE odlaže, opet se nastavlja odlagati svakakvi otpad pa se tako počne stvarati divlje odlagalište. Slično je stanje sa građevinskim otpadom (šutom) koji se kipa svugdi i to redovito uz ceste i puteve.

Molba svima da se malo potrude i zbrinjavaju otpad na pravi način te tako pomognu da naše misto ostane čisto.

Električni i elektronički otpad: besplatan odvoz – besplatni telefon 0800 444 110 https://ee-otpad.com/

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).