Poslije rata 1716. – 1718. Venecija je sklopila mir s Turcima tzv. Požarevački mir 21. srpnja 1718. god. Turci su Imotsku krajinu držali u pokornosti 224 godine. Ovim sporazumom ponovno je dobila Imotski i onakvu granicu posjeda kakvu Dalmacija ima danas prema Bosni i Hercegovini. Poslije toga Venecija dijeli seljacima zemlju oslobođenu od Turaka. I tada, jednako kao i prije dok su Turci vladali, sva zemlja je smatrana državnom, a seljacima se dodjeljuje za obrađivanje i uživanje plodova, jasno, uz plaćanje nameta, odnosno harača. Za mletačke vladavine to je bila desetina svih plodova.

Obitelji kojima je tada bila dodijeljena zemlja bile su slijedeće:

 • Ivan Varlić
 • Matij Varlić
 • Jure Ćubelić
 • Ivan Miloradović
 • Ilija Miloradojević
 • Ilija Burazin
 • Lovre Lerotić
 • Stipan Miloradojević
 • Matij Mitrović
 • Jure Ćavar
 • Križan Lerotić
 • Matij Ančić
 • Tadija Ančić
 • Grgur Lerotić
 • Antun Vujavić
 • Blaž Šetka
 • Dujam Svalinić

Uz ove Dobranjčane još su dobili zemlje zaslužni glavari mletački, harambaša Maglić i još neki. Kako stoji u katastarskom popisu, vidi se da su najviše zemlje i obradivih čestica imali obitelj Šetka. Njih danas nema u Dobranjama, ali je vrlo dobro poznat lokalitet njihova bivšeg obitavališta i zemlja koja se zove Šetkuša. Danas nema ni Mitrovića. O njima se vrlo malo priča, ali oranice i vrtovi s nazivom Mitruša podsjećaju nas na njih. Kuća im je na katastarskoj mapi ucrtana u blizini Lerotića na sjeveru sela. Nema više ni Svalinića, a živjeli su na krajnjem zapadu sela, iza Ančića. Taj je dio na mapi označen kao Svalinova draga, a u polju se neke zemlje zovu Svalinuša. Za njih ljudi u Dobranjama, sjećajući se pripovijedanja starijih, kažu da su izumrli.

Posebna zanimljivost ovih katastarskih popisa je u tome što možemo pratiti nastajanje prezimena: Abramović, Karadža i Samardžić. Tih prezimena ima danas u mjestu Biorine, a razvila su se od plemena Ćubelić iz Dobranja. Naime, u vrijeme spomenute podjele zemlje zaslužnim ljudima vlast je davala zemlju i u drugim mjestima. Tako alfir (zastavnik) Tadija Ćubelić i njegov sin Grgur te Šimun Lerotić dobivaju zemlju u Biorinama. Serdar (glavar) Jure Ćubelić u istom mjestu dobiva zemlju, ali sa svojom obitelji ostaje stanovati u Dobranjama. No, Grgur Ćubelić pok. Abrama često se spominje kod dodjele zemlje u Biorinama. Abramovići su sigurno njihovi potomci. Za Marka Ćubelića kod dodjele zemlje u Biorinama se dodaje “rečeni Samardžić”, a dobio je velike zemlje. To je podrijetlo današnjih Samardžića. Isto tako Grgur Ćubelić, rečeni Karadžić (tur. karaca znači crnomanjast) nastanjuje se s obitelji od 9 članova u Biorinama. Danas to prezime ima oblik Karadža.