Iako je naše selo veličinom i brojem stanovnika malo, iz perspektive kulturne baštine ono je uistinu veliko. Dugo su naše kulturne vrijednosti bile u drugom planu i malo tko je o njima vodio računa. Istina, naši ljudi su pokušavali, u svojim mogućnostima, čuvati i popravljati pokretnu i nepokretnu kulturnu baštinu, ali nije bilo odgovarajuće potpore od državnih i lokalnih institucija zaduženih za očuvanje kulturnog identiteta. Fala Bogu, otprilike od 2005. godine stvari su se promjenile na bolje. Jedno za drugim, malo po malo, naša kulturna dobra su počela dobijati pažnju koju zaslužuju te su se počeli upisivati u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. To možemo zahvaliti angažmanu i naših Dobranjčana, posebice kroz Kulturnu udrugu Dobranje, te Konzervatorskog odjela u Imotskome, uz potporu župe i naše Općine.
Trenutno smo se zaustavili na ukupnoj brojci od 5 zaštićenih kulturnih dobara u našim Dobranjama, što je zaista fantastično. Imamo, dakle, 2 pokretna kulturna dobra, te 3 nepokretna, od kojih je jedno i kulturno-povijesna cijelina. Na sljedećoj slici možete vidjeti izvadak iz Registra zaštićenih kulturnih dobara sa stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske sa popisom naših dobara.

Glavni oltar sv. Ivana Krstitelja iz crkve sv. Ivana Krstitelja

Glavni oltar sv. Ivana Krstitelja iz crkve sv. Ivana Krstitelja

Pravni status
Zaštićeno kulturno dobro
Vrsta
Pokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija
Sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka
18. st. do 19. st.
Opis
Jednobrodna crkva sv. Ivana Krstitelja stara je župna crkva Dobranja, sagrađena 1740.g. Od crkvenog inventara sačuvan je drveni, polikromirani, rezbareni oltar, arhitektonskog tipa izrađena u 18/19. st. Glavni oltar s drvenim antependijem na zidanoj menzi prislonjen je uz zid apside. Na oltaru je drveno svetohranište oblika uspravljenog kvadra. Sa strane oltara su dvije slike na drvu; sv. Jure ubija zmaja i sv. Mihovil, koje oblikom prate oblik prostora. U prošlosti je oltar preslikan žutom, crvenom, plavom, zelenom i bijelom bojom.
Oltar sv. Ivana Nepomuka

Oltar sv. Ivana Nepomuka

Pravni status
Zaštićeno kulturno dobro
Vrsta
Pokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija
Sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka
18. st. do 19. st.
Opis
U unutrašnjosti kapelice, u apsidi smješten je drveni polikromni oltar posvećen sv. Ivanu Nepomuku iz 18/19. st.. Oltarnu konstrukciju čini drveni gornji dio prislonjen na kamenu menzu. Drveni gornji dio oltara čine četiri stupa postavljena tako da tvore dva kata. Drveni stupovi čitavom dužinom ukrašeni su izrezbarenim motivom vinove loze. Podloga stupova je crvena, vitice u zelene dok su grozdovi i lišće trobojni te se izmjenjuju žućkasta, svijetloplava i narančasta boja. Završni drveni zabat (140) polukružnog je oblikovanja. S lijeve i desne strane stupova nalaze se dva drvena postolja za svjećnjake. Na prvom katu oltara, na menzi nalazi se mramorna skulptura sv. Ivana Nepomuka.
Ruralna cjelina Vuletića staje

Ruralna cjelina Vuletića staje

Pravni status
Zaštićeno kulturno dobro
Vrsta
Nepokretno kulturno dobro - kulturno – povijesna cjelina
Klasifikacija
Kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka
18. st.
Opis
Vuletića staje u Dobranjama karakteristična su naseobinska struktura sekundarnog naselja za boravak ljudi i stoke u vrijeme ljetne ispaše. Kuće su znatno udaljene jedne od drugih, prizemnice, rijetko katnice, izduženog tlocrta. Uz staje su bile kužine i spremišta za krumpire-trapovi te čatrnje. Kontinuitet naseljavanja staja proteže se duboko u 18. stoljeće. Sačuvan je prostorni raspored kuća i većina arhitektonskih elementa pojedinih građevina.
Sklop Vuletić

Sklop Vuletić

Pravni status
Zaštićeno kulturno dobro
Vrsta
Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija
Sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka
18. st.
Opis
Sklop Vuletić nalazi se u selu Dobranje na zapadu Imotske krajine. Sklop je organiziran oko unutarnjeg dvorišta, na sjevernoj strani su prizemnice koje su služile kao kužine, a na južnoj stambene katnice s vratima u prizemlju i puškarnicama na pročelju. Unutar sklopa nalazi se kapelica svetog Ivana Nepomuka. Građen je tijekom 18. stoljeća s izrazitim obrambenim karakteristikama.
Stara crkva svetog Ivana Krstitelja

Stara crkva svetog Ivana Krstitelja

Pravni status
Zaštićeno kulturno dobro
Vrsta
Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
Klasifikacija
Sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka
1740. god.
Opis
Crkva svetog Ivana Krstitelja je stara župna crkva sela Dobranje, sagrađena je 1740. godine na mjesnom groblju. Jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentiran istok-zapad. Građena je od grubo obrađenih, pravilnih kamenih kvadara, s vidljivim znakovima nadogradnje. Na pročelju je jednostavan ulaz u kamenim pragovima, iznad kojeg je rozeta. Iznad pročelja je zvonik „na preslicu“ s tri lučna otvora ukrašena biljnim ornamentima i sa uklesanim datumom gradnje: „Na 2 Maya 1782“. Zapadno od ulaza je kameni oltar na otvorenom. Predstavlja lijep primjer pučke arhitekture 18. stoljeća.