Ćavari su se nekoć prezivali Vidoševići čija je postojbina bila u Gostuši. Nadimak Ćavar nastao je negdje oko 1700. godine. Tijekom vremena on je potiskivao staro prezime Vidošević i potpuno ga istisnuo iz starih matica oko 1850.
Najstariji pisani spomen Vidoševića nalazi se u starim spisima na otoku Braču, gdje se prvi put spominju 1574. među pučanima koji dobivaju sol, zatim 1625. među pučanima regrutiranim za bračku galiju, i tako redom u više navrata. (Andre Jutronić: “Naselja i podrijetlo stanovništva na otoku Braču”, Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 34, u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu).

Vidoševići su iskazani u popisu pučanstva na otoku Hvaru u mjestu Vrbanju kod Jelse 1673. godine gdje su 1948. godine imali 15 domaćinstava. (Dr Nevenka Bezić Boženić: Popis pučanstva otoka Hvara 1673. godine).

Nakon oslobođenja Sinjske krajine ispod turske okupacije 1690. godine velik broj žitelja iz zapadne Hercegovine, Rame i jugozapadne Bosne prebjegao je na oslobođeno područje oko Sinja među kojima se navode i Vidoševići. (Dr fra Josip Soldo: Sinjska krajina u 17. i 18. stoljeću, knjiga prva i knjiga druga).

Turci su protjerani iz Imotske krajine 1718. godine kamo je također izbjeglo mnogo pučanstva iz zapadne Hercegovine i Rame, među kojima je bilo i Vidoševića i Ćavara. Vidoševići su se nastanili u Gornjim Vinjanima po kojima jedan zaselak nosi naziv Vidoši, dok su Ćavari nastanjeni u selu Dobranje. (Fra Vjeko Vrčić: Plemena Imotske krajine).

Ćavari su jedan od hrvatskih rodova koji su svome rodu i hrvatskom narodu dali velik broj pripadnika, jer su se vrlo brzo množili pa su odseljavali iz Gostuše, svoje matice, tražeći više životnog prostora za sebe i svoje potomke. Tako su se do konca 19. stoljeća nalazili u sljedećim mjestima: Gostuši, Gracu, Ciganskom Brdu, Lisama, Dobrkovićima, Knešpolju, Dobriču – sve to na području općine Široki Brijeg. Osim na ovome području, Ćavari su tada bili nastanjeni još u mjestima: Gracu u Brotnju, Sovićima, Rodoču, Vlasnićima, Žovnici, Doljanima, Risovcu, Duvanjskom polju, Livanjskom polju i Plehanu kod Dervente.