Brezdanka je jama koja se nalazi na sjevero-istočnoj strani Ribnice. Samo ime Brezdanka – bezdan dobila je jer se vjerovalo da je vrlo duboka. No, nije se točno znalo koliko je duboka, prvenstveno zbog nepristupačnosti i strmosti, a i zbog neposjedovanja odgovarajuće opreme za spuštanje. O dubini se samo moglo nagađat bacajući kamenje i osluškujući udarac kamena o dno jame, a, također, se pretpostavljalo da u jami ima vode.

Ljude je uvijek intrigiralo što se nalazi u jami i postojala je želja da se ona istraži. To se i desilo u svibnju 2002. godine. Ivan Vuletić (Ćićko) stupio je u kontakt sa speleološkim društvom “Špiljar”, te oni dolaze u Dobranje 12. svibnja i spuštaju se u jamu.

“Špiljari” su se spustili do samog dna jame na kojem se nalazi prostorija veličine 30-tak kvadrata. Na sredini prostorije je gomila kamenja koje su mještani bacali sa vrha. Nije pronađena voda ni bilo kakvi predmeti. Procjenjuje se da je dubina jame oko 100 m. Član speleološkog društva “Špiljar” Tonći Rađa je jedan od najpoznatijih biologa i zoologa u Hrvatskoj. On je u Brezdanki pronašao novu vrstu stonoge tako da je jama zanimljiva i sa te strane.

Brezdanka

Članovi speloeloškog društva “Špiljar” su jami dali ime Guidova Bezdanka, po poznatom biospeleologu pok. dr Guidu Nonveilleru. Njihova je namjera ponovno doći na Brezdanku, postavit spomen-ploču dr. Nonveilleru i još jednom se spustit u jamu da izmjere točnu dubinu i izrade nacrt jame.