U trenucima teške demografske i gospodarske situacije u Dobranjama, lipo je čut i za pokušaje pojedinih dobranjskih obitelji da unesu mali tračak optimizma. Tako je obitelj pok. Petra (Perote) Ćubelića nabavila 300 koka nesilica koje pasu i ćopaju na njivama Runjevice. Pa ako se zaželite domaćih jaja i put vas nanese u Dobranje, sad znate di ih možete naći.