U subotu 6. veljače Kulturne i umjetničke udruge s područja općina Cista Provo i Lovreća organiziraju zajedničku proslavu Mačkara. Povorka će se početi okupljati u Studencima u 13 sati a nakon toga će se uputiti prema Lovreću do 13.15 te dalje prema Cisti Provo u 13.30 i Cisti Velikoj u 14 sati isprid Doma, di će se pročitati presuda Krnji i njegovo paljenje, a zabava „Pod maskama“ biti će u 22 sata u noćnom klubu BOSS u Lovreću.

Pozivamo i Dobranjčane da se zamačkaraju i zajedno s dicom sudjeluju u proslavi di će biti uživo glazbe, nagrade za najbolje maske, te lutrija.