U tijeku su 2 natječaja Splitsko-Dalmatinske Županije vezano za Program demografskih mjera, evo nekoliko informacija o njima:

 1. NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području SDŽ za 2021.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko–dalmatinske županije za 2021. godinu, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, temeljem Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko–dalmatinske županije.

Cilj Natječaja je stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja Splitsko–dalmatinske županije radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva te ravnomjernog gospodarskog razvoja Županije.

Bespovratna sredstva, u vidu poticaja, dodjeljivat će se za rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima koji namjeravaju trajno živjeti na tim područjima.

Program  sufinanciranja ostvaruje se kroz poticaj za: kupnju građevinskog zemljišta, kupnju kuće za stanovanje, kupnju stana za stanovanje, izgradnju kuće (od temelja) , dovršetak započete gradnje kuće za stanovanje, adaptaciju neuseljene kuće za stanovanje, adaptaciju neuseljenog stana za stanovanje, rekonstrukciju kuće za stanovanje, rekonstrukciju stana za stanovanje.

Natječaj traje do 31.03.2021.

Detaljne informacije na stranicama Županije: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/30136/natjecaj-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-iz-programa-demografskih-mjera-poticanja-mladim-obiteljima-iz-ruralnih-podrucja-za-izgradnju-i-adaptaciju-kuca-na-podrucju-sdz-za-2021

2. JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2020./21.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2020./21. nastavnu godinu.

Pod pojmom školovanja u ovom javnom pozivu smatra se redovito školovanje troje ili više djece istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg školstva RH.

Razdoblje za koje se sredstva dodjeljuju jest ostatak nastavne godine 2020./21., a koji je preostao u 2021. godini (od 1. siječnja do 30. lipnja ).

CILJ JAVNOG POZIVA – Stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva, te ravnomjernog razvoja Županije.

Natječaj traje do 23. ožujka 2021. godine.

Detaljne informacije na stranicama Županije:

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/30225/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-sredstava-u-svrhu-provodenja-demografskih-mjera-aktivnost-pomoci-obiteljima-s-troje-i-vise-djece-na-skolovanju-zagora-i-otoci-za-202021

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).