S obzirom na zadnjih nekoliko miseci u kojima smo svjedoci velikih problema s odlaganjem otpada u nekim gradovima, jasno je da je gospodarenje otpadom vrlo važno te da ćemo se svi morati potruditi da očuvamo naša mista čistima. Vezano za ovo, iz Općine su stigle obavijesti o izdvajanju korisnih sastojaka otpada te o uslugama skupljanja i odlaganja otpada.

“Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, obavezno je odvajati biorazgradivi i iskoristivi otpad od ostalog komunalnog otpada. Neizdvajanje biootpada će dovesti do povećanja cijene usluge odvoza i odlaganja otpada. Da do toga ne bi došlo, molimo da kuhinjski i vrtni otpad ne odlažete u vreće za otpad, nego isti odlažete u mini kompostanu koju možete napraviti na površini od jednog m2 u Vašem dvorištu, na za to najprimjerenijem mjestu.”

“Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, obavezni smo organizirati odvojeno sakupljanje otpada. U tu svrhu su nabavljeni odgovarajući kontejneri: plavi za papir, žuti za plastičnu ambalažu, zeleni za staklo i tekstil koji će biti posebno obilježeni, a bit će postavljeni u svakom mjesnom odbori na nekoliko lokacija. Molimo da se u navedene kontejnere odlaže odgovarajući otpad. Komunalni otpad se ne smije odlagati u ove kontejnere, nego i dalje u vreće i odlagati na mjesta po dosadašnjem rasporedu.”