Jedan od običaja koji također polako nestaje iz našeg mista je pečenje rakije loze od dropa koji ostaje nakon pravljenja vina.

Cili postupak pečenja rakije traje gotovo cili dan. Sami sustav za pečenje sastoji se od 2 kotla. U jednom kotlu se loži vatra iznad koje se stavlja vinski drop. Kad se dostigne dovoljno velika temperatura, drop se pretvara u paru koja putem cijevi prelazi u drugi kotao koji je pun vode. Ta voda ladi paru od dropa i pretvara je u rakiju koja lagano curi u posude kroz gazu i komadić dunje za aromu. Početna rakija bude dosta jaka pa se miša sa rakijom koja se dobije pred kraj procesa koja je nešto slabija da bi se dobila rakija odgovarajuće snage.

Osim samog procesa koji je dugotrajan, cili taj običaj pečenja rakije je također bio prigoda za druženje mještana, pa bi se tu jilo, pilo, razgovaralo i pivalo. Donosila bi se stara rakija (ako bi je ostalo), probavala se nova, raspravljalo čija je bolja, pričale bi se stare priče, pivalo gange u lipoj atomsferi.

Ritki su kotlovi za pečenje koji su još ostali u upotrebi, evo nekoliko slika sa pečenja rakije u kotlovima pok. Tomislava Škaričina kao mali podsjetnik na ovaj običaj.

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).