Temeljem članka 45. Statuta Općine Cista Provo, (“Službeni glasnik Općine Cista Provo” br.1/13) općinski načelnik Općine Cista Provo dana 20. kolovoza 2014. donosi slijedeću ODLUKU o dodjeli sredstava iz Proračuna Općine Cista Provo

Iz Proračuna Općine Cista Provo sufinancirati će se nabavka udžbenika za djecu koja pohađaju osnovnu školu na području Općine. Učenike od I-IV razreda osnovne škole sufinancirati će se sa 400 kn, a učenike od V-VIII razreda osnovne škole sufinancirati će se sa 700 kn. Učenici koji su stekli pravo sufinanciranja udžbenika po drugim osnovama ne mogu koristiti mogućnost sufinanciranja iz općinskog Proračuna. Navedena sredstva isplatiti će se sa računa HR78 2330003 1805000004 Proračuna Općine za 2014. godinu s pozicije 37212 na račune roditelja, a isti su dužni dostaviti IBAN BROJ TEKUĆEG RAČUNA na koji će se izvršiti uplata.

Za dodatne informacije javite se direktno u Općinu na telefon 021 722 201