Iako je naše selo veličinom i brojem stanovnika malo, iz perspektive kulturne baštine ono je uistinu veliko. Dugo su naše kulturne vrijednosti bile u drugom planu i malo ko je o njima vodio računa. Istina, naši ljudi su pokušavali, u svojim mogućnostima, čuvati i popravljati pokretnu i nepokretnu kulturnu baštinu, ali nije bilo odgovarajuće potpore od državnih i lokalnih institucija zaduženih za očuvanje kulturnog identiteta. Fala Bogu, u zadnjih 10 godina stvari su se prominile na bolje. Jedno za drugim, malo po malo, naša kulturna dobra su počela dobijati pažnju koju zaslužuju te su se počeli upisivat u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. To možemo zahvaliti angažmanu i naših Dobranjčana, posebice kroz Kulturnu udrugu Dobranje, te Konzervatorskog odjela u Imotskome, uz potporu župe i naše Općine. Tako smo prije 3 miseca dobili i konačno rješenje o upisu Sklopa Vuletić, koji obuhvaća kapelicu sv. Ivana Nepomuka te okolni bedem i građevine, u Registar kulturnih dobara kao zaštićeno kulturno dobro.

Time smo došli na ukupnu brojku od 5 zaštićenih kulturnih dobara u našim Dobranjama, šta je zaista fantastično. Imamo, dakle, 2 pokretna kulturna dobra, te 3 nepokretna, od kojih je jedno i kulturno-povijesna cijelina. Na sljedećoj slici možete vidit izvadak iz Registra zaštićenih kulturnih dobara sa stranica Ministarstva kulture sa popisom naših dobara. Također, malo detaljniji prikaz i opis svakog dobra pojedinačno pogledajte na našoj stranici Zaštićena kulturna dobra