Nakon nekoliko godina rada na restauraciji drvenog polikromiranog oltara iz 18. stoljeća, koji se nalazio u našoj staroj crkvi, prošle godine su završeni svi radovi te je oltar kompletno restauriran. S obzirom na njegovu iznimnu kulturnu vrijednost, te da je u njegovu restauraciju Ministarstvo kulture uložilo dosta novca, iskrene zahvale Ministarstvu kulture RH, Konzervatorskom odjelu Imotski, Ivani Letilović i njezinim kolegama na velikom trudu za očuvanje našeg kulturnog dobra.

Malo detaljnije o samom oltaru kao i o radovima koji su na njemu odrađeni:

Drveni polikromirani oltar sv. Ivana Krstitelja dio je inventara crkve sv. Ivana Krstitelja u Dobranjama. Oltar je spojen s bočnim zidovima, a odvojen je od istočnog zida 40 cm. Oltarna arhitektura sastoji se od predoltarnika plitko profiliranog ruba s unutrašnjim poljem obrubljenim profilacijom u kojem je marmorizirani oslik. Na kamenoj predeli, ukrašenoj klesanim i bojanim cvjetnim rozetama, smještena je drvena predela ukrašena kružnim ornamentima unutar kojih su cvijetne rozete. Nad kvadratičnim postamentima uzdižu se po dva stupa jonskih kapitela plitkih baza koji nose gređe istaknute profilacije sa trokutnim zabatom, također naglašene profilacije. U timpanu su glave dvaju anđela raskriljenih krila između kojih je smješten medaljon s laticama. Nad stupovima proteže se gređe nad kojim je prekinuta atika. U timpanu su glave dvaju anđela raskriljenih krila između kojih je smješten medaljon s laticama Središnji dio oltara čini kvadratna niša koja završava lukom. Glave anđela raskriljenih krila aplicirane su poviše rezbarene ukrasne letvice luka, a u tjemenu luka niše je smještena voluta na kojoj je glava anđela raskriljenih krila. Oltar je oslikan marmorizacijom. Dio oltara čine i dvije bočne slike na dasci. S desne strane je slika s prikazom sv.Jurja na konju, a s lijeve sv.Mihovil.

Oltar je demontiran 2013.g. te transportiran u dijelovima u radionicu. Na drvenom nosiocu vidljivi su tragovi oštećenja nastali djelovanjem crvotočine i vlage, kao i nedostatak drvenog nosioca. Slikani sloj velikim dijelom je oštećen, vidljiva su osipanja i odizanja bojenih slojeva kao i dijelom nedostatak slikanog ili bojenog sloja. oltar je cijelom površinom prekriven slojem površinske nečistoće i voska. U kampanji radova 2015.g. oltar je očišćen od voska i površinske nečistoće, te je uklonjen dio preslika, 2016. godina nastavljeno je uklanjanje preslika. U 2017.g. izvršena je 3. faza uklanjanja preslika. U 2018.g. izvedene su rekonstrukcije nedosajućih dijelova drvenog nositelja. U 2019.g. izvršena je rekonstrukcija preparacije na glavnini oltara. U 2020. izveden je retuš na oltaru, podljepljivanje i 1.faza čišćenja na predoltarniku. 2021. izvedena je rekonstrukcija drvenog nositelja, podljepljivanje i čišćenje slika te cjelokupan zahvat na svetohraništu. Konačno, 2022. izvršena je konsolidacija i rekonstrukcija drvenog nosioca (za rekonstrukcija drvenih profilacija ukrasnog okvira korišteno je drvo lipe. Nove profilacije izrađene su strojno i dodatno obrađene), te rekonstrukcija preparacije (preparacija je pažljivo obrađena brusnim papirom različite granulacije i skalpelom pazeći da se tijekom obrade poštuje originalni izgled površine).

Oltar će zasad biti pohranjen na sigurnom i suvom mistu pod paskom Konzervatorskog odjela sve dok se stara crkva ne dovede u dovoljno dobro stanje da ga možemo tamo vratiti.

Nažalost, ove godine zahtjev za nastavak obnove stare crkve je odbijen od Ministarstva, tako do po prvi put nakon dugo godina dobranjska kulturna baština nije dobila nikakva sredstva za obnovu (stara crkva i sklop Vuletić). Nadamo se da ćemo biti bolje sriće sljedeće godine.

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).