Ovih dana svjedoci smo strašnih poplava na području Slavonije. Naša Općina u suradnji sa Crvenim Križom Imotski organizira prikupljanje pomoći za ugrožene. Poziv svim Dobranjčanima da pomognu koliko god mogu.