Nedavno je na kućne adrese Dobranjčana stigla obavijest iz Čistoće Imotske krajine o promjenama o načinu sakupljanja otpada. U njoj piše sljedeće:

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom definirane su smjernice za postizanje ciljeva kvalitetnijeg gospodarenja otpadom.

U tu svrhu od 01.03.2019. godine odlaganje komunalnog otpada vršiti će se u logiranim vrećama.

Čistoća Imotske krajine d.o.o. dostaviti će svakom korisniku (osim povremenih korisnika koji su dužni sami preuzeti svoje vreće u prostorijama Čistoće Imotske krajine d.o.o.) odgovarajaući broj vreća od 120l i 80l (ovisno o visini mjesečne naknade).

Logirane vreće ne upotrebljavati do 01.03.2019.

Postojeći spremnici (kontejneri) za miješani komunalni otpad biti će uklonjeni.
Zeleni otoci (papir, plastika, tekstil, staklo i metal) su raspoređeni na području svih mjesnih odbora, pa Vas i ovim putem molimo da odlažete navedeni iskoristivi otpad u odgovarajuće spremnike.

Dobivene logirane vreće dužni ste iznijeti na sabirno mjesto u dan odvoza.

Logirane vreće koje su Vam dostavljene, dostatne su za period od 1.(jednu) godinu.

Ovaj projekt je izraz volje općine Cista Provo i Čistoće Imotske krajine d.o.o.
Sve dodatne informacije možete dobiti na navedene kontakte iz dopisa.

Komentar:

Iako podržavamo i cijenimo nastojanja da se gospodarenje otpadom na našem području organizira na najbolji mogući način i na zadovoljstvo svih mještana, nekoliko stvari je ovdje, najblaže rečeno, nejasno kako će to bit provedivo u praksi.

1. Kako je određen broj logiranih vreća, po kojem izračunu na osnovu mjesečne naknade?

Navedeno je da će se postojeći kontejneri za mješani otpad ukloniti i da se neće zamjeniti nikakvim drugim kantama-spremnicima te da su mještani dužni vreće direktno iznositi u dan odvoza na sabirno mjesto.

2. Ovo je teško izvedivo. Prije svega, u ovoj obavijesti je trebalo navest koji je to dan odvoza jer mnogo je Dobranjčana koji samo povremeno borave u Dobranjama pa ni ne znaju taj podatak.

3. Prema ovome su ljudi dužni biti taj dan u mjestu da bi predali vreće što nema smisla. S druge strane pak, ako bi vreće iznijeli i ostavili ranije tko će osigurati da će vreće biti na tom mjestu kad dođe kamion za odvoz? Kako spriječiti da vjetar i druge vremenske nepogode, kao i psi i mačke ne raskidaju i razbacaju vreće prije nego se pokupe?

4. Kako i kada bi ljudi koji povremeno borave u Dobranjama, a takvih je mnogo, i to najviše vikendom, trebali iznijeti vreće za odvoz?

5. Koja su to sabirna mjesta, nije navedeno u dopisu.

6. Bilo bi dobro rasporediti još nekoliko zelenih otoka (trenutno postoje 3 u mjestu), s obzirom da je nekim ljudima dosta daleko nositi razvrstani otpad (veliki dio mještana je starije dobi pa ovo predstavlja realan problem).

Uzevši u obzir sve navedeno, mislimo da je potrebno osigurati kante za mješoviti komunalni otpad u koje će se odlagati logirane vreće i tako ih zaštititi do trenutka odvoza.

Također, vrlo malo je napravljeno u edukaciji ljudi iz naše Općine o svim ovim promjenama u gospodarenju otpadom s obzirom da je dosta stvari za nas relativno novo. Treba održavati predavanja i radionice, te konkretno objasniti ljudima na primjerima, koje su dobre stvari gospodarenja otpadom, ne samo vezano za očuvanje okoliša nego i financijske uštede za one koji pravilno odlažu otpad.

Sva ova pitanja i komentare smo u ime Kulturne udruge Dobranje proslijedili Čistoći Imotske krajine kao i našoj Općini u nadi da će se neke stvari pojasniti a neke nelogičnosti ispraviti.

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).