Na naša pitanja vezana za promjene u načinu odlaganja otpada dobili smo odgovor iz Čistoće Imotske krajine:

“Prošle godine u 6 mjesecu uz račune za odvoz otpada svaki stanovnik dobio je izjavu u kojoj je precizno naveden način obračuna i prosječna procijenjena količina otpada koju svako domaćinstvo proizvede. U rubrici očitovanje korisnika svatko je imao mogućnost očitovati se o svemu sto se tiče sakupljanja otpada. Dugogodišnjim snimanjem stanja na terenu i mjerenjima sakupljenih količina otpada utvrđeno je koliko prosječno svako domaćinstvo proizvede istoga i temeljem takovih podataka vrši se obračun. Što se tiče dana odvoza otpada on je godinama isti a objavljen je na našoj web stranici kao i sve upute i pojašnjenje u vezi s gospodarenjem  otpadom. Sabirno mjesto je mjesto gdje se i do sada iznosio otpad. Povremeni korisnici dužni su svoje vreće podići u prostorijama Čistoće a stalni korisnici su dobili vreće na kućni prag.

U svim ostalim općinama Imotske krajine iz upotrebe su izbačeni spremnici za miješani komunalni otpad kako bismo putem zelenih otoka izdvojili i reciklirali sto vise otpada jer je to prije svega interes krajnjeg korisnika. Ukoliko ne smanjimo udio odloženog miješanog komunalnog otpada koje je naložio zakonodavac postoji mogućnost plaćanja velikih kazni koje bi opet opteretilo krajnjeg korisnika.

Ukoliko trebate dodatne zelene otoke morate se obratiti vašoj općini jer mi ne dijelimo kontejnere već ih samo praznimo.

Cilj ovih logiranih vreća jest taj da u nju odložite sto manje otpada a u zelene otoke sto vise. Apeliramo i molimo da kuhinjski otpad ne bacate u spremnike kao i lišće i granje već da to kompostirate. Molimo da papir i plastika kao i ostale vrste odvojenog otpada budu sto urednije odloženi. Sve ove upute imate na našoj web stranici a svaki put uz račun dobijete i edukativni letak.Ukoliko želite predavanje na ovu temu putem vaše općine možemo i to organizirati…

Da navedemo primjer Općinu Podbablje koja nikada nije imala kontejnere za miješani komunalni otpad već su isključivo odlagali u vrećama a najurednija je Općina po odlaganju. Dakle ako neko kućanstvo iz svog miješanog komunalnog otpada uredno na zelene otoke izdvoji papir, plastiku, staklo, tekstil i metal uz kompostiranje biorazgradivog otpada  u logiranu vreću neće ni imati što odložiti što i jest cilj. Vreće su čvrste i kad se napune potrebno ih je zavezati tako da ne očekujemo problem sa vjetrom, mačkama i psima.

Neka pitanja su i dalje ostala nerazjašnjena, no najvažnije je da ljudi znaju da će se nove vriće za mješani otpad ostavljati na istom mistu di su bili kontejneri koji se ovih dana uklanjaju. A vrime će pokazati oće li biti problema sa njihovim odlaganjem do trenutka odvoza.

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).