U tijeku je javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Cista Provo.

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajati će od 27. svibnja, 2024. godine do 10. lipnja, 2024. godine, a u vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u prostorijama sjedišta Općine Cista Provo, Trg dr. Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će javno izlaganje o prijedlogu Plana u prostorijama Općine Cista Provo, Trg dr. Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo, dana 05. lipnja, 2024.godine s početkom u 12:00 sati.

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cista Provo bit će dostupan na službenoj mrežnoj stranici Općine Cista Provo, (https://www.opcina-cista-provo.hr), s danom početka javne rasprave.

Pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana sudionici u javnoj raspravi mogu dostaviti nositelju izrade tijekom javne rasprave, a najkasnije do 10. lipnja , 2024. godine, na adresu Općina Cista Provo, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo , s naznakom “Očitovanje na prostorni plan uređenja”.
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pisano očitovanje na prijedlog Plana smatrati će se da nemate primjedbi.

Prije upućivanja konačnog prijedloga Plana Općinskom vijeću Općine Cista Provo na donošenje, Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo kao nositelj izrade dostavit će sudionicima u javnoj raspravi pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

Prijedlog za naše selo Dobranje u pdf formatu možete skinuti ovdje: Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana za Dobranje

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).