Raspored Bogoslužja za blagdan sv. Ivana Krstitelja:

23. lipnja 2022. (četvrtak) 18.30 sati – Pjevana prva Večernja Rođenja Sv. Ivana Krstitelja iz Božanskog časoslova i Sveta Misa bdijenja
– iza sv. mise zapalit će se zajednički svitnjak na crkovnim njivama i nazdravit pićem i kolačima
– navečer oko 21.00 sat kad zazvoni ZdravoMarija paljenje svitnjaka u čast sv. Ivana po zaseocima

24. lipnja 2022. (petak) 11.00 sati – blagdan sv. Ivana Krstitelja – Ophod s kipom sv. Ivana Krstitelja i sveta misa

Službe u procesiji:

Križ: Josip Ćubelić

Svijeće:

1. Toma Vuletić

2. Matej Vuletić

Zastava 1: Marko Burazin

Zastava 2: Ivan Vujević

Župna zastava: Vinko Ćubelić

Vatra: Mate Ćubelić

Kip sv. Ivana Krstitelja:

 1. Iko Lerotić

2. Petar Vuletić

3. Nediljko Milardović

4. Ivan Ćubelić

 

Pojašnjenje

Ako pogledamo različite katoličke kalendare za 2022. godinu, možemo uočiti kako neki donose da će se svetkovina Rođenja sv. Ivana Krstitelja slaviti 24. lipnja, što je njezin redoviti datum, drugi da se prenosi na četvrtak 23. lipnja, a treći da se prenosi na subotu 25. lipnja. Naime, ove godine u petak 24. lipnja pada druga svetkovina, a to je Presveto Srce Isusovo, koja se redovito slavi treći petak nakon Duhova. Takvo se podudaranje ovih dviju svetkovina dogodilo zadnji put 1960. godine, a ponovit će se u našem stoljeću još 2033. i 2044. godine. Pitanje je, dakle, kada se ove godine slave svetkovine Rođenja svetog Ivana Krstitelja i Presvetog Srca Isusova…

… Međutim, i Presveto Srce Isusovo i Rođenje svetog Ivana Krstitelja su svetkovine, tj. liturgijska slavlja prvog stupnja. Za takav slučaj liturgijske odredbe propisuju da se svetkovine potisnute nekim drugim liturgijskim danom višeg stupnja prebacuju na prvi sljedeći dan (usp. Časoslov rimskog obreda, 1., KS, Zagreb 1996./2017., str. 66-67), lat. „ad proximiorem diem transferatur qui sit liber“, pri čemu valja uzeti u obzir da proximiorem znači najbliži, ali smo ga mi preveli sa sljedeći. U praksi to redovito i znači sljedeći dan, odnosno da se jedna od svetkovina prenosi na sutradan ili na prvi slobodan dan. Od toga su pravila izuzete samo svetkovine naslovnika vlastite crkve, a koje se onda slave na sam dan. 

… Sva tri stupnja liturgijskih slavlja gradacijski su podijeljena na ukupno 13 brojeva, od kojih se prva četiri broja odnose na svetkovine. Njima se, dakle, izriče stupanj važnosti, odnosno prednosti neke svetkovine. Tako su najvažnije svetkovine Vazmenog trodnevlja muke i uskrsnuća Gospodnjega, označene brojem 1, a najmanje važne vlastite svetkovine, označene brojem 4. Svetkovine Presvetog Srca Isusova i Rođenja svetog Ivana Krstitelja spadaju pod broj 3, koji se odnosi na ove svetkovine i njihovu gradaciju: svetkovine Gospodnje, Blažene Djevice Marije i svetaca naznačene u Općem kalendaru te Spomen svih vjernih mrtvih. Prema tom pravilu Presveto Srce Isusovo kao Gospodnja svetkovina ima prednost pred Rođenjem svetog Ivana Krstitelja kao svetkovine sveca, što znači da se Presveto Srce Isusovo treba slaviti u petak 24. lipnja 2022. godine, a svetkovina Rođenja svetog Ivana Krstitelja treba biti prebačena (osim ako je riječ o naslovniku vlastite crkve)…

Pošto se u našem slučaju radio o svetkovini naslovnika vlastite crkve (zaštitnika župe), blagdan sv. Ivana Krstitelja slavi se na isti dan, dakle, 24. lipnja.

Pročitajte više o ovome u tekstu: https://www.vjeraidjela.com/slavlje-svetkovine-rodenja-svetog-ivana-krstitelja-2022-godine-23-24-ili-25-lipnja/

Još nema komentara

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena (*).